8. a 9. června – Dětský balónkový festival Chocotopia – Rezervujte ihned! 🥳

Všeobecné Obchodní Podmínky

A. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ VSTUPENEK OBECNÉ

1. Chocotopia, provozovaná společností Chocolate Experience s.r.o. , se sídlem Celetná 557/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06199682 (dále také jako „provozovatel“) provozuje zábavně – vzdělávací Chocotopia – Chocolate experience center nacházející se na adrese V Oblouku 728, Průhonice. Jako doprovodné aktivity pořádá workshopy, kurzy, teambuildingy, školní exkurze, narozeninové oslavy pro děti i dospělé, a další podobné akce. Prostřednictvím internetové stránky www.chocotopia.cz, kde jsou uvedeny kontaktní údaje, si lze objednat zvolené služby či jejich kombinaci.

2. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na spotřebitele, tj. osoby, které vůči nám vystupují mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

3. Objednávkou vstupu a/nebo služeb, stejně jako zakoupením vstupenky na pokladnách Chocotopie potvrzujete přijetí těchto obchodních podmínek.

4. Ceny vstupenek jsou uvedeny jak na našich webových stránkách, tak přímo ve vstupních prostorech Chocotopie. Tyto ceny jsou pro vás platné, samozřejmě si však vyhrazujeme právo je v jakémkoliv okamžiku před uskutečněním nákupu změnit. Ceny zahrnují jednorázový vstup do zábavních prostor Chocotopia – Chocolate experience center, podle toho, jakou kombinaci vstupenek jste zakoupili ; nezahrnují žádné jiné výdaje osobního charakteru. Pokud jsou tarifní podmínky vázány na věk dítěte nebo dětí, ten je posouzen u dítěte/dětí v den návštěvy. Může být požadován doklad s datem narození; při jeho nepředložení bude však účtován tarif dospělého.

5. Pokud není stanoveno jinak, nedatované vstupenky můžete využít jeden rok ode dne, kdy byly zakoupeny a nemohou být vráceny. Doba platnosti je na nedatovaných vstupenkách vyznačena. Od koupě vstupenek, ať už datovaných, či nedatovaných, již nemůžete odstoupit a vstupenky vrátit. Vstupenky se také nenahrazují, ani nevyměňují, tedy v případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky vám nebude vystavena nová vstupenka.

6. Jako návštěvník musíte dodržovat Návštěvní řád Chocotopie, který je k dispozici k nahlédnutí u pokladen a vyvěšený u vstupu. Bezpečnostní služba je v krajních případech oprávněna vyvést z Chocotopie každého, kdo porušuje Návštěvní řád. V takovém případě bohužel nemáte nárok na vrácení vstupného.

7. Pro prodej vstupenek skupinám, školám, firmám a podobně, platí přiměřeně také následující sekce B pro pořádání akcí na míru.

B. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA MÍRU OBECNÉ

1. Chocotopia, provozovaná společností Chocolate Experience s.r.o. , se sídlem Celetná 557/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06199682 (dále také jako „provozovatel“) provozuje zábavně – vzdělávací Chocotopia – Chocolate experience center nacházející se na adrese V Oblouku 728, Průhonice. Jako doprovodné aktivity pořádá workshopy, kurzy, teambuildingy, školní exkurze, narozeninové oslavy pro děti i dospělé, a další podobné akce. Prostřednictvím internetové stránky www.chocotopia.cz, kde jsou uvedeny kontaktní údaje, si lze objednat zvolené služby či jejich kombinaci.

2. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na spotřebitele, tj. osoby, které vůči nám vystupují mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

3. Pro úspěšné objednání je nutné si nejprve rezervovat akci a termín emailem na adrese: info@chocotopia.cz. Na základě Vašich požadavků obdržíte potvrzení rezervace i dalších Vámi vybraných produktů a služeb e-mailem, ve kterém budou uvedeny všechny potřebné informace.

4. Cena objednávky je vždy tvořena tak, abyste ještě před odesláním závazné objednávky, přesně věděli, za co platíte. Celková cena je vytvořena na základě podrobné kalkulace, pro níž mohou být vyžadovány další informace naším odpovědným pracovníkem, který vás bude kontaktovat telefonicky či emailem.

5. Potvrzením objednávky potvrzujete Váš zájem o uspořádání skupinové akce, školní exkurze, narozeninové oslavy, teambuildingu nebo jiné akce v prostorech světa zábavy a čokolády Chocotopia. Abychom mohli vše úspěšně dokončit, je zapotřebí, abyste nám odsouhlasili znění těchto obchodních podmínek, kterými se bude náš vzájemný vztah posléze řídit.

6. Objednávka je kompletní a závazná až v momentě, kdy obdržíte potvrzení o jejím přijetí.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platbu za Vaši objednávku je nutné provést ve lhůtě uvedené v potvrzení rezervace.

2. Platit můžete buď hotově v pokladně přímo v Chocotopii nebo bankovním převodem. Údaje k platbě budou uvedeny v potvrzení Vaší objednávky.

3. Neobdržíme –li platbu objednávky v dané lhůtě, nebude vaše objednávka uskutečněna a pozbývá tak platnosti.

PODMÍNKY ODSTOUPENÍ A VÝPOVĚDI

1. Odstoupit od Vaší objednávky je možné do 14 dní od jejího závazného objednání.

2. Později než 14 dní před plánovaným datem konání, již nelze od Vaší objednávky odstoupit. V případě, že uskutečníte svou objednávku méně než 14 dní před konáním akce, nelze již od Vaší objednávky odstoupit.

3. V případě zvlášť závažných důvodů, které Vám brání se celé akce zúčastnit, je možné se s koordinátorem dohodnout na konání akce v jiném termínu, nebo smlouvu vypovědět.

4. V případě, že podáte výpověď mezi 14. a 7. dnem před termínem konání akce, bude Vám naúčtován storno poplatek ve výši 50 % z dohodnuté ceny. V případě, že bude výpověď podána méně než 7 dní před konáním akce, činí storno poplatek 100 % z dohodnuté ceny.

5. Odstoupení i výpověď musí být zaslány na e-mailovou adresu info@chocotopia.cz a to ze stejné e-mailové adresy, ze které byla provedena objednávka. V předmětu zprávy musí být napsáno „ODSTOUPENÍ“ nebo „VÝPOVĚĎ“ a v textu e-mailu musí být dále specifikováno, o jakou akci se jedná, zejm. datum konání a jméno objednatele. Momentem doručení výpovědi je odstoupení i výpověď účinná.

6. Odstoupení z naší strany je možné pouze v případě, že by nám v tom bránily objektivní provozní nebo technické důvody.

DALŠÍ PODMÍNKY

1. V případě, že nebudeme moci poskytnout některou část Vaší objednávky, bude cena dodatečně snížena o cenu nedostupné služby, tak jak je uvedena v objednávce.

2. Návštěvníci i účastníci akce jsou povinni dodržovat návštěvní řád světa zábavy a čokolády Chocotopia, a také pokynů personálu.

3. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami souhlasíte také s tím, že fotografie nebo videa pořízená našimi zaměstnanci nebo partnery mohou být použity pro marketingové účely. Nikdy však nebudeme bez Vašeho písemného souhlasu zveřejňovat jména lidí, kteří jsou na fotografiích nebo videích.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami souhlasíte i s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvu.

2. Provozovatel nebude Vaše osobní údaje poskytovat třetím stranám, leda by to bylo nezbytné ke splnění našich závazků vůči Vám.

ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy účastníků.

2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Chocolate Experience Center

V Oblouku 728, Průhonice

Sobota – neděle:

Pondělí – pátek:

10:00 – 18:00

ZAVŘENO

Zábavni Centrum Chocotopia

Celetná 15, Praha 1

Pondělí – Neděle

10:00 – 19:00

Candytopia & Sweet Selfies Studio

Celetná 10, Praha 1

Pondělí – Neděle

11:00 – 23:00